Dobrý ročník (Ľuboš Petrík)

Vinohradská 47A
90081 Šenkvice

Profil vinohradníctva

Príbeh nášho malého rodinného vinárstva DOBRÝ ROČNÍK sa odohráva v mojom rodnom dome v Lehote pri Nitre, kde sa tiež nachádza malá rodinná viac ako 50 ročná vinica.

Víno vyrábame v mini šaržiach s maximálnym objemom do 500 l a je výsledkom práce našej rodiny - manželky, dcér, ich priateľov a rodinných kamarátov. Starostlivosť o vinič a pôdu okolo neho kombinujeme s rodinnými stretnutiami. Zber a spracovanie hrozna nám vytvárajú skvelé príležitosti na posedenia s rodinou a priateľmi. A ako je zrejmé hlavne veľa času venujeme ochutnávaniu a užívaniu vína vo výbornej spoločnosti na tejto starej rodinnej chalupe.